Kde vyroste nová protihluková stěna?

Kde vyroste nová protihluková stěna?
Kde vyroste nová protihluková stěna?

V Praze, jakožto v našem hlavním městě, jen stěží najdete bydlení, které by vám perfektně vyhovovalo. Bohužel totiž mnoho bytů, které jsou k pronájmu, leží u hlučných tramvají nebo ještě u hlučnějších silnic. Po klidném spánku si v takových bytech budete moct nechat vážně jen zdát. Naštěstí se s tím Praha snaží něco dělat. Například neustále vznikají protihlukové stěny, které by alespoň částečně izolovaly hluk z rušeného okolí. Kde například nyní vyroste protihluková stěna?

Nové protihlukové stěny se například dočkali obyvatelé, které žijí kolem ulice 5. května. Právě zde totiž byl velký problém s neustále hlučným okolím. Ulice 5. května je totiž velmi frekventovaná a zdejší obyvatelé neměli klidný život. Nyní zde ale vyrostla protihluková stěna, která se táhne i podél ulic Jihlavská a Bítovská.

Investorem celého tohoto projektu bylo hlavní město Praha, které se protihluková stěna podařila vybudovat prostřednictvím Technické správy komunikací hl. města Prahy.