Už fungují moderní dílny pro žáky základních škol!

Moderní dílny pro žáky
Moderní dílny pro žáky

Praha je jedno z univerzitních měst, do něhož každým rokem cestují studenti, kteří chtějí dostat své vzdělání na vyšší úroveň. Samozřejmě zde najdeme i mnoho základních škol, o které je neustále pečováno. Například nyní se otevřely nové moderní dílny, které jsou určeny pro žáky základních škol.

Na mnoha místech Prahy nyní vzrostla polytechnická hnízda, která umožňují rozvoj manuálních dovedností a kompetenci žáků základních škol při využití zázemí středních škol a odborných učilišť. Jedno takové polytechnické hnízdo vyrostlo například na učilišti v Ohradní ulici, kterou najdeme v Praze 4. Tato dílna nabízí například výuku v truhlářské dílně nebo výuku v kovodílně.

Tyto dílny by mohly žákům základních škol velice pomoct při rozhodování, kam se mají po základní škole vydat. Žáci základních škol často neví, na jakou školu jakého oboru mají podávat své přihlášky. Díky dílnám by tak mohli zjistit, co by je vlastně bavilo dělat.