Pozor na omezený provoz ve Vysočanech!

Pozor na omezený provoz ve Vysočanech!
Pozor na omezený provoz ve Vysočanech!

Praha je dnes a denně navštěvována celou řadou turistů. Musí se proto neustále snažit o to, aby byla pro turisty lákadlem. Snaží se tedy o různé opravy a o modernizace, které jsou nutné pro to, aby se zde lépe žilo. Například neustále jsou v Praze různá omezení provozu, protože se opravují silnice, kanalizace a plánuje se budování nového metra. I nyní se setkáte s jedním omezením provozu, a to konkrétně ve Vysočanech.

Praha je město, v němž se vyplatí jezdit pražskou integrovanou dopravou. MHD je nejen mnohem rychlejší, ale taky se vždy spolehlivě dostanete včas na dané místo. Pokud pojedete autem, můžete zkysnout v zácpě, v koloně a navíc můžete narazit na nějaké opravy, o kterých jste neměli ani ponětí, a budete muset objet celou stavbu, tudíž se na dané místo příjezdu nedostanete včas.

Jedno takové upozornění vám přinášíme už nyní – netýká se však běžné uzavírky silnice, ale týká se pracoviště registru vozidel odboru dopravněsprávních činností Magistártu hl. města Prahy. Pokud pojedete ve středu 25. října na tento odbor ve Vysočanech v Praze, pozor na omezený provoz tohoto pracoviště.

Jak konkrétně bude provoz omezen?

Provoz bude omezen konkrétně na pracovišti registru vozidel odboru dopravně správních činností Magistrátu hlavního města Prahy, které najdete v ulici Na Výběžku 11. Bude v tento den fungovat jenom v omezeném režimu, a to konkrétně kvůli přerušení dodávky vody.

Bude pracoviště otevřeno jen pro objednané?

Nejlépe uděláte, pokud se elektronicky objednáte. Fungovat totiž bude jenom jedna přepážka, a to přepážka příjmu hromadně podaných žádostí. Ti, co budou objednaní, budou odbavení prostřednictvím této přepážky.

Pokud nemáte možnost se elektronicky objednat, pak využijte zcela nepřerušený chod jiných pracovišť registru vozidel. Omezení provozu hlásí jenom tato pobočka v pražských Vysočanech.