Potravinová banka pro Prahu

potravinová banka

Již v roce 2009 vznikla Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj. Aktuálně se jedná o největší banku tohoto typu v České republice. Klade si za cíl boj proti plýtvání potravinami a snahu o dělení se o ně s těmi, kteří to potřebují.

Dle webových stránek potravinové banky rozdává asi 198 tun potravin měsíčně a pomohla tím 22 tisícům lidí.

Jak to celé funguje?

Jedná se o jednoduchý systém, při kterém nejdříve poskytovatelé a dárci poskytnou přebytečné či nově nakoupené jídlo. Mohou to být supermarkety, které denně vyhazují obrovské množství jídla, nebo také soukromí dárci, kteří pro banku speciálně nakoupí. Potraviny poté potravinová banka uskladní a protřídí. Třídí je tak, aby se jídlo dostalo k těm, kteří ho potřebují nejvíce. Následně věci přerozdělí neziskové a charitativní organizace například svobodným maminkám či tatínkům nebo lidem bez domova.

Komu potravinová banka pomáhá?

Člověk nikdy neví, kdy se ocitne v tíživé situace, kdy nebude mít dostatek financí na základní potřeby. Rozdělování je vždy v kompetenci každé regionální potravinové banky, která se snaží primárně pomoci lidem v akutní nouzi. Mezi příjemce poté patří například lidé v nouzi, senioři, děti bez domova, lidé s postižením nebo svobodní rodiče.

Pomozte i vy!

Potravinové banky neustále hledají dobrovolníky či přispěvatele. Například v současné době hledá potravinová banka pro Prahu pomocnou ruku do skladu. Můžete přispět také finanční částkou a nebo poskytnutím potravin.