Pejskaři v Praze jsou naštvaní. Město přijalo novou vyhlášku, která určuje místa, kam mohou psi bez vodítka

Pejskaři v Praze zuří

Praha dokončila novou vyhlášku, která striktně stanovuje vyhrazená místa, kde budou smět psi volně pobíhat. Na většině území hlavního města tak budou muset mít majitelé psů svého mazlíčka buď na vodítku, nebo ve své těsné blízkosti.

Podle návrhu magistrátu města se za veřejnou zeleň považuje mnohem více míst v Praze než dříve. A právě na veřejné zeleni je pohyb psů dle návrhu nové vyhlášky velmi omezený. Vedení města také vymezilo konkrétní místa, kde se psi mohou v zeleni volně pohybovat. Takových ploch je však na celém území Prahy jen minimum, což se nelíbí zejména chovatelům psů, kteří vyhlášku kritizují.

Psi mohou podle vyhlášky pobíhat „na oplocených psích hřištích a oplocených plochách s překážkami pro agility“. Pokud je pes na vodítku, nesmí omezovat pohyb ostatních lidí. Vyhláška samozřejmě umožňuje pohyb psa i bez vodítka. V takové situaci však musí být pes v těsné blízkosti svého majitele, aby nedocházelo ke konfliktu s ostatními lidmi a jejich čtyřnohými mazlíčky. Psi pak mají vysloveně zakázáno pobíhat po dětských nebo sportovních hřištích či okrasných parcích.

Návrh má své příznivce i kritiky

Mnozí lidé se proti nové vyhlášce již ohradili a upozorňují na to, že se pouze zvýší počet zvířat s nedostatečnou socializací. To může vést k dalším problematickým střetům psů s lidmi. Jiní naopak návrh vítají s tím, že volným pohybem psů se nejen zvyšuje znečištění, ale především může docházet k ohrožení bezpečnosti chodců, zejména pak dětí.