Má autorka právo mluvit o sexuálním zneužití?

autorka o knize

Autorka mnoha českých bestsellerů čelí vlně emocí i kritiky ohledně její nové knihy Les v domě. Zápletka nejnovějšího románu je totiž spjatá se sexuálním zneužíváním v dětství, v tomto příběhu ale našla prvky ze svého životního příběhu výtvarnice Toy Box. Co na to autorka a má vůbec právo psát o takových traumatech, která sama nezažila?

Výtvarnice Toy Box před lety veřejně popsala v článku zneužívání, které zažila v dětství. Detailně zde popisuje pocity, ale i kontext a místo, kde k traumatickým zážitkům docházelo. Teď tyto prvky objevila v nejnovější knize Aleny Mornštajnové Les v domě.

Vlna emocí přišla z jiného důvodu, než by kdo čekal

Alena Mornštajnová je považována za jednu s nejúspěšnějších současných autorek, jejíž romány se pravidelně stávají bestsellery. Mrazivý román Les v domě zachycuje vyprávění ženy, která vzpomíná na své vyrůstání v nefunkční rodině, která měla dvojdomek na kraji lesa. Popisuje také hrůzy, které se jí v dětství děly a které ovlivnily její život do budoucna. Mornaštajnová prolíná prvky sexuálního zneužívání s motivy lesa a aranžuje a kombinuje tyto zdánlivě protichůdné věci. Nápadně podobného scénáře si jako první všimla publicistka Eva Klíčová a upozornila na tuto podobnost s příběhem Toy Box ve svém článku. V tom okamžiku se jako blesk z čistého nebe zvedla vlna emocí a názorů, až došlo k samotnému vyjádření české výtvarnice.

Přečtěte si také:

Rámec postav i les

Výtvarnici pod pseudonymem Toy Box přijde text románu velmi podobný jejímu článku, podobnost vidí v postavách, dějové lince i v motivech lesa, které ona sama v článku použila. Toy Box vadí nejen použití jejího traumatu z dětství, ale obecně to, že autorka promlouvá za oběti sexuálního násilí, i když sama nic takového nezažila. Nabádá ji i nakladatelství k tomu, aby nemluvili za oběti.

Vyjádření Aleny Mornštajnové přišlo záhy, ale nic nového do kauzy nepřineslo. Mornštajnová se totiž distancovala od článku a dokonce uvedla, že román není postaven na základě žádného reálného příběhu.