Čistota a správné nakládaní s odpady

Čistota a správné nakládaní s odpady
Čistota a správné nakládaní s odpady

Praha začala bojovat od nového roku s odpadem a na reklamních plochách můžete potkat plakáty s popelnicemi a nápisem „Popelnice nejsou černá díra“. Cílem je informovat občany, jak správně nakládat s komunálním odpadem. Všichni chtějí žít v čistém městě, proto jdou na to od lidí.

Odbor ochrany prostředí MHMP i přes velké nasazení svozových společností často objevuje nepořádek kolem sběrných míst. Hlavně na sídlištích dávají lidé objemný odpad a elektrospotřebiče přímo k popelnicím, kde však nepatří. Takovéto odpady patří do sběrných dvorů nebo velkoobjemových kontejnerů, jsou pravidelně rozmisťovány v ulicích města. Takovéto služby hradí město ze svého rozpočtu a jsou tedy pro občany zcela zdarma.

Kampaň má za cíl upozornit na špatné zvyky občanů, které se pojí s tříděním odpadu a čistotou kolem popelnic. Také chce zlepšit ekologické chování občanů a zvýšit tak čistotu města. Kampaň by měla pokračovat během celého roku 2018 a různě se obměňovat.