Český Grand Canyon vás očaruje

český grand canyon

Jihozápadně od Prahy naleznete takzvaný český Grand Canyon. Krajin vápencových skalních útvarů provrtaných mnoha jeskyněmi, hluboké kaňony a rokle, ale i rozhlehlá podzemní bludiště a zákoutí. Český kras.

Karlštejn známý, ale ne nudný

Český kras je chráněnou krajinnou oblastí od roku 1972 a zabírá 128 kilometrů čtverečních. Turisticky nejznámější je asi Karlštejn a okolí, ale ani na ostatní části by se rozhodně nemělo zapomínat.

Na Karlštejně naleznete rozsáhlou sbírku betlémů. Historická dřevěná sbírka se nachází v barokní budově bývalé fary a tím nejzajímavějším, co zde uvidíte, je Karlštejnský královský betlém. Jedná se o největší loutkový betlém u nás a zabírá plochu 80 metrů čtverečních se 46 loutkami.

Koněpruské jeskyně

Český kras je území, které převážně tvoří vápence, břidlice a najdeme zde i jeskyně, jež patří k největším v Čechách. Nejznámější je systém Koněpruských jeskyní na Zlatém koni s celkovou délkou chodeb přes dva kilometry.

Nesmíme zapomenout ani na to, že se zde nalézá několik významných nalezišť zkamenělin. V 19. století zde působil Joachim Barrande a popsal mnoho místních lokalit s bohatými nálezy fosilií.

Český Grand Canyon

Impozantní je také soustava jámových vápencových lomů propojených podzemními štolami. Lomy jsou známé pod názvy Velká a Malá Amerika a Mexiko a jsou velmi oblíbené turisty. Velmi nápadně totiž připomínají americky Grand Canyon. Natáčel se zde například film Limonádový Joe.