Bezpečnostní požadavky pro práci s dřevoobráběcími stroji

Bezpečnostní požadavky pro práci s dřevoobráběcími stroji
Bezpečnostní požadavky pro práci s dřevoobráběcími stroji

Bezpečnost práce a požární ochrana se samozřejmě vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné, tedy na takzvané OSVČ. Takzvané OSVČ musí mít také vyřešené BOZP a PO, jinak jim v případě kontroly taktéž hrozí pokuty sahající až do výše několika set tisíc korun, ne-li do výše několika milionů korun. Dbát se musí hlavně na bezpečnostní požadavky při práci s dřevoobráběcími stroji, které mohou symbolizovat obrovské nebezpečí. Víte, jaké bezpečností požadavky se na práci s dřevoobráběcími stroji vztahují?

Při práci s dřevoobráběcími stroji dochází velice často k podcenění pracovního rizika, tudíž dochází k úrazům, jímž by se předešlo, kdyby se bezpečnostní požadavky pro práci s dřevoobráběcími stroji dodržovaly. Bohužel jsou mnozí podnikatelé neznalí právních předpisů, a tak nevědí, jaké bezpečnostní požadavky se na práci se zmiňovanými stroji vztahují. Pojďme si proto říct alespoň základní bezpečnostní požadavky, které je třeba mít na paměti a které je třeba dodržovat, pokud budeme s dřevoobráběcími stroji pracovat. 

Základní bezpečnostní požadavky 

K základním bezpečnostním požadavkům pro práci s dřevoobráběcími stroji patří hlavně to, že obsluha musí být zaškolena a mimo jiné i zacvičena. Musí dodržovat doporučení výrobce a nesmí odstraňovat ze stroje bezpečnostní zařízení a opatření. Také je třeba, aby se používaly předepsané osobní ochranné pracovní prostředky a aby měla obsluha vhodný oděv, jenž musí být upnutý a nesmí mít volné části, které by překážely při práci. 

K dalším bezpečnostním požadavkům patří také to, že se piliny, třísky a jiný podobný odpad musí odstraňovat pouze vhodnými pomůckami, také se musí používat přípravky s držadly, pokud se pustíte do dořezávání nebo obrábění krátkého materiálu. 

Takových bezpečnostních požadavků je však více

Pravdou ale je, že takových bezpečnostních požadavků je více. Proto to raději nechte na firmě Extéria, která vás bude dobře a dostatečně informovat, navíc se o vše, co s BOZP a PO souvisí, postará. Na internetu najdete o firmě mnoho informací a recenzí, zkušeností a referencí.