Zastupitelé schválili Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Zastupitelé schválili Plán udržitelné mobility Prahy a okolí
Zastupitelé schválili Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Pražští zastupitelé se opět sešli a tentokrát schválili Plán udržitelné mobility do roku 2030. Jedná se o dokument, řeší v dlouhodobém horizontu snadnější spojení metropolitní oblasti s centrem hlavního města. Kromě toho tento dokument řečí také zklidnění dopravy nebo rozvoj elektromobility. A samozřejmě dokument řeší také zvýšení bezpečnosti v dopravě. V dokumentu je uvedeno 242 konkrétních opatření.  

Ještě před schválením zmiňovaného plánu došlo k analýze problémových míst. Na základě toho vznikla opatření, která mají komplexně řešit dopravu v hlavním městě. Schválená strategie se věnuje konkrétní osmi základním oblastem, v každé oblasti jsou uvedené body vedoucí ke zlepšení dané oblasti.  

Strategie se podobá celosvětové strategii, a sice se bude snižovat uhlíková zátěž nebo se bude výrazně zvyšovat bezpečnost v dopravě či přispívat se ke zlepšení životního prostředí.