UNESCO dostává Prahu na světovou úroveň!

UNESCO dostává Prahu na světovou úroveň
UNESCO dostává Prahu na světovou úroveň

Praha letos slaví nejedno jubileum. Například mezi ty nejzajímavější patří rozhodně 25. výročí zápisu historického centra Prahy na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Při této příležitosti se uspořádala dvoudenní mezinárodní konference, která se jmenovala „Praha světová 2017“. Konference letos probíhala od 6. do 7. prosince, a to v Nové budově Národního muzea. Jednalo se o konferenci, jejíž hlavním tématem bylo „Bez historie není budoucnost“.

Konference se účastnilo více jak tři sta zástupců z odborné veřejnosti a ze státní správy v oblasti památkové péče. Mezi hosty nechyběli ani lidé, kteří se podílejí na chodu a vytváření budoucnost našeho krásného hlavního města. Kromě toho bylo přítomno i několik hostů z významných historických měst u nás i v zahraničí.

Historické centrum Prahy je jedno z největších městských památkových rezervací na světě. Obecně jsou památky UNESCO asi největším lákadlem pro turisty.