Smrtelné úrazy se stále dějí, ale čím dál tím méně

smrtelné úrazy

I smrtelné úrazy jsou bohužel součástí některých povolání. Právě těm mají předcházet předpisy a pravidla BOZP. I přes dodržování všech předpisů a minimalizace rizik stále dochází ke smrtelným úrazům. V posledních letech je ale úrazovost vedoucí ke smrti zaměstnance stále nižší a nižší.

Smrtelné úrazy se stávají stále méně často

Dle ročních výkazů SÚIP došlo v roce 2022 k celkem 83 smrtelným úrazům. Toto číslo je přitom nejnižší za posledních 20 let. V roce 2002 bylo oproti tomu hlášeno 195 úrazů, které vedly ke smrti zaměstnance. Během následujících let došlo k postupnému snižování tohoto stavu. Mohou za to také zpřísňující se podmínky BOZP na pracovišti. Nová pravidla, směrnice a opatření zavádí hromadně také Evropská unie.

Přečtěte si takéRevize hromosvodů jsou opomíjenou, ale velmi důležitou součástí PO

Dalším důvodem jsou také stále vyšší a vyšší sankce za nedodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Nejrizikovější oblasti

Mezi nejčastější profese a oblasti, kde dochází ke smrtelným úrazům, patří dlouhodobě stavebnictví a dopravní sféra. Právě řízení pozemních vozidel a dalších dopravních prostředků vede k nejvíce úrazům, které často končí smrtí. Převážně jde o dopravní nehody způsobené nepozorností, nepřiměřenou rychlostí nebo chybou druhého řidiče. U stavebnictví se většinou jedná o pády nebo sesunutí ze schodů, žebříků, plošin a dalších míst.

Častá příčina, která vůbec vedla k úrazu, byla zkrátka nepozornost nebo špatně odhadnuté riziko. Dalšími příčinami je nedodržování postupů, zákazů nebo dalších opatření, která mají vést k minimalizaci rizik.

Přečtěte si takéPečovatelky jsou žádané nejen v Praze. Je jich velký nedostatek