Jak se letos stavělo v hlavním městě?

Jak se letos stavělo v hlavním městě?
Jak se letos stavělo v hlavním městě?

I když to vypadá, že stavby v hlavním městě stojí, protože dlouho trvá získávání stavebního povolení, letošní rok ukázal, že je opak pravdou. V nedávné době vydal Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy analýzu, která odhalovala aktuální developerské projekty výstavby bytových domů v Praze v letošním roce čili v roce 2020. Z této analýzy je patrné, že dochází k velice intenzivní výstavbě v hlavním městě, která je snad nejintenzivnější za posledních deset let.  

Aktuálně je ve výstavbě rovnou 137 bytových developerských projektů, v rámci kterých vzniká až patnáct tisíc bytových jednotek. Během následujících dvou let by mělo být dokončeno kolem šesti tisíc bytů (každý rok). Aktuální zjištění poukazuje na fakt, že počet developerských projektů roste, a to enormní rychlostí. Meziročně vzrostl počet developerských projektů o tři procenta.  

V Praze, i díky nízkému turistickému ruchu, dochází k poklesu cen nemovitostí, i když v ostatních regionech ceny nemovitostí jdou rekordně nahoru. Praha je totiž závislá na turistech a zahraničních investorech, kteří nyní postrádají smysl v investování do pražských nemovitostí.