Radlická radiála učinila další krok

Radlická radiála učinila další krok
Radlická radiála učinila další krok

Pokud žijete v Praze, moc dobře víte, že se zde provádí neskutečně mnoho oprav. Neustále se opravují tramvajové koleje, neustále je všude hromada uzavírek. Aktuálně největší problém dělá metro A, které se opravuje, aby bylo bezpečné. K tomu všemu se ještě plánuje celá řada staveb, které se mají dát do pohybu během příštích měsíců. A taky se stále řeší Radlická radiála, která se snad konečně pohne z mrtvého bodu.

Kolem Radlické radiály se chodilo jako kolem horké kaše a nikdo nemohl udělat další krok. Konečně ten další krok přišel, a to ve formě žádosti o vydání územního rozhodnutí, které podalo hlavní město Praha už začátkem října. Konečně by se tak tento významný dopravní skelet mohl posunout z mrtvého místa.

Co je to/ co to bude Radlická radiála?

Pokud si nejste přesně jisti, co to vlastně Radlická radiála je, tak se jedná o velice významnou část pražského dopravního skeletu, kde se propojuje Pražský a městský okruh. Touto stavbou mělo přijít opět k dalšímu rozšíření tohoto dopravního skeletu a měly se opět spojit další okruhy Prahy, aby byla doprava opět ucelenější. Jenže stavba se najednou zastavila – nebo se spíš nemohla odrazit z jednoho místa a nemohla se vůbec rozjet. Naštěstí konečně se dospělo k radikálnímu kroku.

Kdy se tedy začne stavět? A kdy bude stavba dokončena?

Konečně víme, kdy se tato Radlická radiála začne stavět. Plánuje se to na rok 2019, kdy trvat by tato výstavba měla zhruba čtyři a půl roku. K tomu všemu by se však měla rozjet série dalších projektů, které se budou s tímto velkým projektem spojovat. Například se plánuje širší návaznost stavby v přilehlém městském parteru.

Čeho se touto radiálou dosáhne?

Hlavním přínosem této radiály bude hlavně zklidnění povrchové dopravy, tudíž dojde ke zlepšení životního prostředí, a to konkrétně v Jihozápadním městě.