Nový vodovod povede mezi Uhříněvsí a Pitkovicemi

Nový vodovod Praha
Nový vodovod Praha

Co bychom bez vody dělali! Voda je pro náš život důležitá, proto se město Praha rozhodlo zavést nový vodovod, který by měl podle plánů vést mezi Uhříněvsí a Pitkovicemi. Nový vodovod by měl být vybudován během následujících dvou let, kdy předpokládaná cena stavby je 137 823 587 korun bez DPH. Jenom první část by měla zásobovat jihovýchodní části Prahy.

Bude se jednat o vodovod, který bude napojen na stávající potrubí v Uhříněvsi. Vést by mělo ulicí Ke Křížku a následně k Dálnici.

Stavba se nyní nachází v zastavěné části města na pozemcích, které vlastní hlavní město Praha. I když jsou plány i cena stanovena, stavbu musí schválit Zastupitelstvo hlavního města Prahy, tudíž ještě vše není stoprocentně potvrzeno.

Pokud by došlo ke schválení stavby, vyřešil by se nedostatek vody v jihovýchodní části Prahy, kde se díky velké výstavbě nedostatek vody skutečně řeší. Není tedy důvod, proč by ke schválení projektu nemělo dojít.