Nová ordinace v Praze zajistí zdravotní péči pro nepojištěné i lidi bez domova

Zdravotní péče

V Praze 7 otevřela Armáda spásy ordinaci praktického lékaře, která je určena pro lidi bez domova, chudé či sociálně vyloučené jedince. Lékařské ošetření se dostane i lidem bez dokladů či zdravotního pojištění. Podobně fungující ordinace už existuje také v Ostravě.

Ambulance bude nabízet veškeré zdravotnické služby jako ordinace jiných praktických lékařů. Ordinační hodiny jsou stanoveny na každé pondělí, středu a pátek. Odhaduje se, že v nové ordinaci by mohlo být ošetřeno 10 až 20 pacientů za den. Starat se o ně bude praktický lékař a zdravotní sestry. Lékař bude ordinovat pouze zmíněné tři dny v týdnu, zdravotní sestry pak budou v ordinaci k dispozici i v další pracovní dny.

Ambulance bude fungovat jako oficiální zdravotnické zařízení. Bude mít tedy standardně uzavřené také smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Jelikož však bude personál ordinace poskytovat zdravotní péči také nepojištěným lidem, hledá Armáda spásy další finanční zdroje, které by tyto poskytované zdravotnické služby financovaly. Provoz ordinace zajišťují mimo jiné také dary od podporovatelů Armády spásy a projekt Ministerstva zdravotnictví, hrazeného z evropských fondů.

Poskytování služeb

Zdravotnické služby budou smět využívat lidé bez domova, jedinci žijící v azylových domech, osoby ze sociálně vyloučených menšin, ale i další lidé, kteří mají omezený přístup ke zdravotní péči. Na podobném principu funguje také stejnojmenná Ordinace pro chudé v Ostravě, kterou Armáda spásy otevřela v roce 2018.

Armáda spásy provozuje také další zařízení, jako jsou denní centra, noclehárny nebo azylové domy. Dohromady působí ve 20 městech v šesti krajích České republiky. Financování služeb zajišťují především dotace od státu, krajů a měst. Přesto se tím náklady nepokryjí celé. Pomáhají proto také veřejné sbírky a nocleženky.