Co musí obsahovat dokumentace BOZP v zubních ordinacích?

Co musí obsahovat dokumentace BOZP v zubních ordinacích?
Co musí obsahovat dokumentace BOZP v zubních ordinacích?

K zubařům se nechodí s úsměvem, i když právě oni se starají o to, aby náš úsměv byl tak krásný, jaký má být. Stejně jako pacientům, tak mnohdy ani zubařům není zrovna do smíchu. Je to hlavně ve chvíli, kdy do podniku zavítá kontrola ze státní správy, která chce vidět perfektně vyřešenou BOZP a PO. Jenže mnozí zubaři si nejsou vědomi toho, že i oni musí splňovat BOZP a PO, a tak i jim za jejich nevědomost bývá udělena nemalá pokuta, která často dosahuje i na několik milionů korun. 

Aby se i zubař takové pokutě vyhnul, musí vědět, co všechno v rámci BOZP a PO musí splňovat. Pokud si taky chystáte otevřít svou vlastní zubní ordinaci, může se vám to hodit. Nebo se vám taky může hodit firma Extéria, která se vám o všechno, co se týká BOZP a PO, postará. Přečíst si o firmě a její práci můžete v mnoha referencích a recenzích na internetu, v nichž jsou obsaženy zkušenosti tisíců klientů. 

BOZP pro zubní ordinace

Pokud máme hovořit o BOZP v zubních ordinacích, je třeba říct, že každá zubní ordinace musí mít důkladně provedenou analýzu rizik. Také musí poslat žádost o zařazení do kategorizace prací u personálu, musí mít také zpracovaná pravidla pro chemické látky a samozřejmě je povinná mít zpracovanou a pravidelně aktualizovanou dokumentaci BOZP. 

U dokumentace BOZP se na chvilku zastavme a prozraďme si, co musí být součástí dokumentace, co musí obsahovat, co v ní musí být zaznamenáno. 

Co musí obsahovat dokumentace BOZP

V rámci dokumentace BOZP musí být prováděny pravidelné prověrky BOZP, také se musí provést zmiňovaná kategorizace prací, musí se také zajistit pracovně lékařské prohlídky nebo se musí zajistit bezpečnost a ochrana zdraví při práci každému zaměstnanci. Zároveň je nutné, abyste měli doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek, abyste zajistili osobní ochranné pracovní prostředky sobě a svým zaměstnancům a samozřejmě je nutné dodržovat podmínky technické prevence, revize a kontroly technických zařízení i lékařských přístrojů.