Dopravní značení do objektu vám nainstaluje odborná firma

Dopravní značení
Dopravní značení

Všichni známe dopravní značky na pozemních komunikacích, které jsou důležité pro plynulý provoz. Charakteristickým prvkem těchto značek by mělo být, že jsou jednoznačné a srozumitelné. Kromě toho musí být dobře vidět, musí splňovat legislativu a musejí být tedy instalovány odbornými firmami. Ty jsou schopny zajistit odpovídající kvalitu instalace. Dopravní značky však nejsou pouze součástí veřejných pozemních komunikací.

Dopravní značení, to není jen tak

Kde jinde se tedy s dopravními značkami setkáváme? Nejčastěji jejich instalaci poptávají soukromé subjekty, které třeba potřebují instalovat takové značení na parkoviště. Jak jsme již naznačili v úvodu, dopravní značky jen tak nekoupíte a neusadíte si sami. Pro dopravní značení existuje řada předpisů, které je potřeba dodržet, a proto je nutné využít služeb specializované firmy. Ta zajistí návrh od projektu až po realizaci. Obecně rozlišujeme dva druhy dopravního značení:

  • Svislé
  • Vodorovné

Prozatím jsme psali o dopravních značkách, které jsou typickým svislým dopravním značením. Instaluje se ale také značení vodorovné, které se nanáší speciálními barvami na povrch vozovky. Pokud jsme hovořili o parkovišti, může jít třeba o vyznačení parkovacích míst. Hledáte-li odbornou firmu v hlavním městě, můžete využít třeba dopravní značení Praha, kde získáte komplexní služby. Důležité je vybírat si takovou firmu, která má v oboru již dostatečné zkušenosti a dodrží tak veškeré zákonem požadované platné postupy.

Dopravní značení

Co je typické pro oba druhy značení?

Výše jsme hovořili o dvou druzích dopravního značení, svislém a vodorovném. V případě svislého označení, což je typická dopravní značka, je důležitá zejména dobrá viditelnost, kdy např. by neměla být zakryta stromem či jinou překážkou. Svislé dopravní značky také mohou být pevné nebo dočasné (přenosné). V případě vodorovného značení je zase důležité, aby byla použita barva odolná vůči povětrnostním vlivům a s požadovanou trvanlivostí.