Aby dokázaly žít s člověkem, zmenšil se domácím kočkám jejich mozek, zjistili vědci

Kočka domácí

Možná to zní neuvěřitelně, ale je prokázáno, že domácí kočky mají oproti kočkám divokým prokazatelně menší mozek. Příčinou je právě jejich soužití s člověkem, uvedli vědci.

Studie potvrdily, že s rozšiřující se domestikací koček se postupně zmenšil jejich mozek. Kočky tím přišly o část své specifické inteligence, se kterou souvisí řada schopností. Na výzkumu spolupracoval tým vědců z Vídeňské univerzity a Skotského národního muzea v Edinburghu.

Vědci se nespoléhali na již dříve získaná data a se studií začali úplně od začátku. Provedli měření lebek u koček domácích a výsledky zprůměrovali. Stejně postupovali také s lebkami afrických divokých koček, které se považují za předchůdkyně koček domácích. Výsledky změřených lebek, na jejichž kapacitě je závislá velikost i hmotnost mozku, následně porovnali.

Zjištěné výsledky byly jednoznačné. Mozková kapacita domestikovaných koček je o čtvrtinu menší než u koček divokých. Podle vědců je příčinou právě domestikace. Aby si tuto teorii vědci potvrdili, prozkoumali ještě křížence domácích a divokých koček. Měřením zjistili, že lebeční kapacita se pohybuje přesně mezi domácími kočkami a kočkami divokými.

Změna mozkové kapacity u domácích zvířat

Stejný jev vědci pozorují také u dalších domácích zvířat, jako jsou psi, ovce, či králíci, u kterých došlo ke změnám mozkové kapacity. Ostatně podobné změny lze vidět také na samotném člověku. Oproti neandrtálcům má současný člověk menší mozek o pět procent.

To ovšem neznamená, že by domácí kočky byly o čtvrtinu hloupější než kočky divoké. Mozek domestikované kočky se kvůli důrazu na její krotkost a důvěru k člověku zkrátka jen jinak vyvíjel a je proto jiný.