V Praze se zahájila stavební sezona

V Praze se zahájila stavební sezona
V Praze se zahájila stavební sezona

K různým typům oprav se schyluje i v hlavním městě, kde má dojít letos k celé řadě nejrůznějších opatřeních. Na začátku letošního března došlo k zahájení stavební sezony, jednotlivé opravy, které budou probíhat, bude řídit koordinační tým. Jelikož letos byly klimatické podmínky víc než vhodné a příjemné, stavební sezona tak započala o něco dříve než v uplynulých letech. Je to však jenom dobře, protože pro letošní rok je nahlášeno více jak dvě stě třicet stavebních akcí, které budou mít dopad na dopravu i různé městské části. 

Jelikož během roku má dojít i k výraznějším, významným a déle trvajícím opravám, které budou zasahovat do kulturního, sportovního nebo společenského života, rozhodla se Praha založit nový web, a to web www.opravujeme.to. Na tomto webu se aktualizují informace týkající se prováděných či plánovaných oprav, které budou mít dopad na život v hlavním městě.