Praha se účastní podpory revitalizaci vnitrobloků

Praha se účastní podpory revitalizaci vnitrobloků
Praha se účastní podpory revitalizaci vnitrobloků

První ročník konference Vnitrobloky 2017 pořádaný spolkem Bieno proběhl minulý týden na magistrátu v Praze.

Obsahem bylo představení některých cest k obnově a zpřístupnění lidem. Přispět mohou i jednotlivé městské části.

Pro obyvatele měst je důležitá součást života vnitroblok nebo dvůr před domem. Tato část bydlení může zlepšit jejich kvalitu života, přesto jsou tyto části zanedbané a spíše odpudivé.

Jde o prostory, kde si hrají děti, scházejí se „pejskaři“ a senioři. Dobrý vzhled a příjemně upravené okolí domu zvyšuje pocit bezpečí nájemníků.

V Praze byl schválen grantový program na podporu městského životního prostředí, který je určen i pro obnovu vnitrobloků. Program doplňuje dotační programy určené městským částem. Celkem bude rozděleno 50 milionů korun. Uchazeči mohou žádost podat od 4. do 14. 12. 2017.