Pracovní úrazy ve strojírenství vznikají velmi často. Jaké jsou nejčastější?

Pracovní úrazy ve strojírenství vznikají velmi často. Jaké jsou nejčastější?
Pracovní úrazy ve strojírenství vznikají velmi často. Jaké jsou nejčastější?

K pracovním úrazům může dojít bezesporu v každém zaměstnání. V některých povoláních však dochází k pracovním úrazům méně než v jiných. Poměrně hodně pracovních úrazů vzniká ve strojírenství, i když si firmy zaměřující se na strojírenství pořizují stále kvalitnější a bezpečnější stroje. Nabízí se otázka, k jakým konkrétním pracovním úrazům dochází ve strojírenství často?

Strojírenský průmysl je dnes velice významné odvětví českého hospodářství. Právě v tomto odvětví neustále dochází k určitému vývoji, zejména se vyvíjí stroje a technická zařízení. Právě stroje a technická zařízení spadají pod BOZP a musí se brát zřetel na požadavky, které BOZP ukládá. Stroje nesmí ohrozit zdraví pracovníků, i když často jsou právě stroje důvodem vzniku pracovního úrazu. 

I když jsou stroje z hlediska bezpečnosti dokonalejší a jsou také výkonnější, stejně jsou nejčastějším důvodem vzniku pracovního úrazu. Nejednou se stalo, že při používání ohraňovacího či jiného lisu ztratil zaměstnanec rovnováhu a upadl přímo do stroje, přičemž si zlomil ruku. To je však jen jeden z mnoha častých úrazů, k nimž ve strojírenství dochází. 

Za úrazy si mohou zaměstnanci mnohdy sami

Velmi často dochází k úrazům ve chvíli, kdy si zaměstnanec nepřečte návod na obsluhu. Aniž by se tedy o stroji informoval, aniž by se dozvěděl, jak funguje, i když to patří mezi jeho povinnosti, o nichž se dozvěděl na školení BOZP, začne se strojem pracovat a zanedlouho je pracovní úraz na světě. 

I takto vznikají úrazy ve strojírenství. Dochází k nim hlavně ve chvíli, kdy do podniku přijde nový stroj a zaměstnanec podcení přípravu a se strojem začne pracovat v domnění, že se v ničem neliší od ostatních strojů, s nimiž v minulosti pracoval. 

Ať pracovní úraz za váš vyřeší jiní

Jakožto zaměstnavatel máte povinnost pracovní úraz vyřešit a samozřejmě nahlásit na příslušné úřady. Nikde se však nepíše, že to za vás nemůže udělat někdo jiný. Nechte to na odbornících z firmy Extéria, kteří se vám postarají o vše, co s BOZP a PO souvisí. Reference a recenze o firmě plné zkušeností jsou k dispozici na internetu.