Jak to bylo letos s programem Čistá energie Praha?

Čistá energie Praha
Čistá energie Praha

S koncem roku se ještě na poslední chvilku každé město snaží o to, aby se zasloužilo o co nejvíce věcí, by toho co nejvíce ještě stihlo udělat. V Praze se například daly do kupy informace o letošním programu Čistá energie Praha 2017, aby byli občané informováni, kolik bylo poskytnuto peněz všem žadatelům o dotaci. Původně bylo vymezeno osmnáct milionů korun, v průběhu programu se však miliony navýšily, a to na 24 milionů korun, které byly poskytnuty žadatelům o dotaci. Letošní program Čistá energie Praha 2017 probíhal od konce března do konce září tohoto roku.

Žádostí se zaevidovalo kolem 1100. Bohužel díky tomu, že některé žádosti nesplňovaly podmínky, bylo schváleno jen 1011 žádostí o dotaci. Na výměnu plynového kotle se poskytly dotace ve výši zhruba osmnácti milionů korun, přes dva miliony korun se poskytly na modernizaci plynové kotelny v bytových domech, na přeměnu lokálních topidel bylo taktéž přispěno, a to ve výši 2 244 100 korun. Taky se přispívalo na instalaci tepelných čerpadel – přispělo se rovných osm set tisíc korun, na náhradu kamen na pevná paliva se přispělo přes půl milionu a nakonec se přispívalo i na instalaci solárních termických soustav, a to částkou 23 a půl tisíci korunami.