Jak je to s BOZP u policie?

Jak je to s BOZP u policie?
Jak je to s BOZP u policie?

BOZP u policejních složek je nutno nastavit nejen obecně dle legislativy, ale také podle požadavků jednotlivých skupin. Firma Extéria si hravě poradí s BOZP i v tomto odvětví, a tak se pokut nebo sankcí nemusíte obávat (o firmě se lze dočíst v referencích a recenzích na internetu).

Některá rizika velmi těžko identifikujete

Jelikož se policista během výkonu služby setkává s celou řadou dopředu velmi těžko předvídatelných situací, je složité vyjádřit a přesně určit rizika, která mohou v rámci BOZP vzniknout. Navíc se ozbrojené složky pohybují v celé řadě dopravních prostředků, ať již se jedná o auta, lodě či vrtulníky a používají k práci také služební psy a koně. Obecně lze vyjádřit, že rizikové situace se v tomto zaměstnání vyskytují zcela běžně. 

Individuální situace nelze předvídat

Policisté se během výkonu služby setkávají se situacemi, které je možno dopředu kvalifikovat a posoudit, aby došlo k maximalizaci bezpečnosti v rámci práce. Na celou řadu situací, například při jednání se stíhanou osobou, která je pachatelem trestného činu, se dopředu připravit nelze, a to především z důvodu, že jednají s osobami, které jednají zcela zkratově. Stále ale zbývá prostor, jak je možno nastavit BOZP tak, aby docházelo k minimalizaci rizik. 

Dobře nastavené BOZP

Aby měli členové konkrétního policejního oddělení dobře nastavenou bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu své služby, mělo by se věnovat dostatek pozornosti individuálnímu nastavení BOZP. Není vhodné se spoléhat pouze na liché splnění povinností vyplývajících z legislativy, ale skutečně dbát na nastavení interních postupů, jak se bude jednat. 

Správně nastavená BOZP je cílem, kterého chcete pro svou skupinu dosáhnout. Proto je nejprve potřeba si stanovit cíle, kterých chcete dosáhnout. Následně individuálně vyjádřit potencionální rizika, která při výkonu služby hrozí. Tato rizika vyhodnoťte dle významnosti. Dále vás bude čekat stanovování konkrétních opatření a jejich uvedení do praxe. Abyste si byli jisti, že máte BOZP nastaveni správně, v pravidelných intervalech případná rizika znovu a znovu vyhodnocujte a monitorujte jejich správné nastavení.