Blíží se daně! Jaké dary se musí zdanit?

Dary, které se musí zdanit
Dary, které se musí zdanit

Zanedlouho začne podnikatelům období, které zrovna nemají v lásce, a sice zanedlouho budou muset opět vyplnit daňové přiznání. Jedná se o nepříliš oblíbenou záležitost, která je však povinností. Většina podnikatelů má svého daňového poradce, jiní i své daně dělají naprosto sami. Pokud si však vyřizujete své daně sami, často si nemusíte vědět rady – například s dary. Dary jsou poměrně ošemetná záležitost. Nyní vám však přinášíme rady a tipy na to, které dary se musí zdanit.

Už dávno je konec se samostatnou darovací daní. Už nějaký ten pátek se dary zahrnují do přiznání k dani z příjmů. Tato zákonná úprava má však celou řadu výhod, ale taky celou řadu nevýhod. Pojďme si nevýhody i výhody představit.

Jak to bylo před novelou a jak je to nyní

Než přišla tato novela zákona v platnost, sazba daně se výrazně lišila v závislosti s výší přijatého daru – měla takzvanou vzrůstající tendenci. Do jednoho milionu korun její sazba byla jenom sedm procent. Bohužel nyní se aplikuje jednotná patnáctiprocentní daň u fyzických osob a devatenáctiprocentní daň u právnických osob. To znamená, že dary, které mají nízkou hodnotu, je daň mnohem vyšší.

Ovšem je nutné zmínit jednu výhodu, kterou je to, že je možné uplatnit mnohé slevy na dani, je možné dokonce kompenzovat základ daně, a to ztrátou z podnikání nebo ztrátou z pronájmu. To před novelou zákona nešlo.

Dary zmiňte v daňovém přiznání

Pokud jste povinni vyplňovat daňové přiznání, daň přiznejte právě v tomto formuláři, a to samozřejmě společně s ostatními příjmy či výdaji, které jste za uplynulý rok měli. Nejlépe uděláte, když daňové přiznání vyplníte pomocí elektrického formuláře, kde se vám automaticky všechno počítá samo, tudíž vy s tím máte minimální práci.

Daňové přiznání se příští rok bude odevzdávat do prvního dubna.